Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προιόντων

Το Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων είναι μια δημιουργία που έχει ως αφετηρία τις ιδέες της αλληλέγγυας οικονομίας. Η ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό συμφέρον, η συμφωνία ότι κανείς και καμμιά  δεν επιδιώκει την εκμετάλλευση αλλά μόνον την εξυπηρέτηση αναγκών, η λειτουργία της συνέλευσης ως μοναδικού τρόπου επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν, είναι μερικά από τα σημεία εκκίνησης.

Οι υπηρεσίες καταχωρούνται σε λίστες προσβάσιμες στον(-ην) καθένα(-μία) που θέλει να προσφέρει ή να λάβει μια υπηρεσία. Στους πίνακες αναγράφονται οι υπηρεσίες και τα στοιχεία του(-ης) συναλλασσόμενου(-ης) καθώς και οι μονάδες ανταλλαγής.

Η μονάδα ανταλλαγής είναι το Συριανό ανταλλακτικό νόμισμα (σ.α.νο ).

Ορίζεται σαν κάτω όριο τα -60 σανο και σαν πανω όριο τα +300 σανο. Δείτε περισσότερα στη σελίδα «Συχνές ερωτήσεις» .

H ισοτιμία ορίζεται 6 σανο=1 ώρα.

Οι λίστες υπηρεσιών και προϊόντων ενημερώνονται ανά μήνα.

Αν θέλετε να εγγράψετε ή να αλλάξετε μια υπηρεσία, στείλετε e-mail στο sanosyros@yahoo.gr.

Δείτε τις λίστες εδω.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ στη σελίδα «Συχνές ερωτήσεις» (επάνω δεξιά σε αυτή τη σελίδα).

Συριανό Ανταλλακτικό Δίκτυο

Advertisement

Leave a comment »